breast cancer and breast aesthetics

Meme Kanseri ve Göğüs Estetiği

İçinde yaşadığımız yüzyılın ölüm sebepleri arasında ikinci sırada kanserler gelmektedir. Kanserlerin pek çok predispozan sebebi olabilmektedir. Predispozan, bir hastalığın oluşumunda temel oluşturabilecek durumlar için kullanılan bir ifadedir. Yaş,cinsiyet, yaşam şekli, genetik, yaşanılan bölge kanseri etkileyen sebepler arasındadır.

Kadınlar arasında en çok görülen kanser türü meme kanseridir. Kanserin kesin çözümü ise kişiye bağlıdır. Erken teşhis kanserden dönüş aşamasındaki en önemli noktadır. Kanser denilince akla ilk gelmesi gereken olay estetik değil yaşam kalitesi olmalıdır. Meme kanseri ve göğüs estetiği birbiriyle çok iç içe olsa bile söz konusu olan Kanser olduğunda Göğüs Estetiği ikinci sırada kalmaktadır.

Erkekler ve Meme Kanseri

Meme kanseri deyince akla ilk gelen cinsiyet kadın olmasına rağmen meme kanseri yalnızca kadınlara özgü bir kanser türü değildir. Meme kanseri erkeklerde de gözlenir. Erkeklerdeki meme kanserlerinin daha ölümcül olduğu bilinmektedir; bunun sebebi ise kanserin saldırganlığı değil tamamıyla erkeklerde erken teşhis için geç kalınmasıdır. Erkekler kendisinde meme kanseri olmayacağını düşünerek göğsünde çıkabilecek herhangi bir kitleyi önemsemezler. Bir diğer sebep ise ailesinde meme kanserine yakalanan bireyler bulunan kadınların sık sık tarama testlerinden geçmesidir.

Meme kanseri kontrol altına alınması gereken en önemli kanserlerden birisidir. Lenf bezlerine yakınlığı bu konuda çok etkilidir. Kanserin sistemik dolaşıma yayılması vücuda metastaz yapma olasılığını artırır. Metastaz, kanser hücrelerinin kan yoluyla farklı bir organı tutmasına denir. Meme kanserinde kitle meme dokusunda oluşmaktadır ve saptanan kitlelerin memeden alınması gerekir. Çok yaygınlaşmış durumlarda meme dokusu tamamen de çıkartılabilmektedir.

meme kanseri ve meme eststiği Meme Kanseri ve Göğüs Estetiği

Meme kanseri ve göğüs estetiği birbiriyle çok iç içe olsa bile söz konusu olan Kanser olduğunda Göğüs Estetiği ikinci sırada kalmaktadır.

Kanserde Cerrahi Müdahale

Kanserde cerrahi müdahale, öncelikle tedavi etmeye yöneliktir. Kanserlerde başvurulacak temel yöntem, cerrahi operasyonlar vasıtasıyla kitlenin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Bu konu aslında bu kadar basit değildir, çünkü ameliyata başvurmak için de belli kriterler, belli endikasyonlar vardır. Estetik ameliyat ise meme ameliyatları içinde biraz daha özel bir yere sahiptir. Meme kanseri ve göğüs estetiği her açıdan ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir durumdur.

Bir bayan için göğsünün alınması psikolojik açıdan çok travmatik olabilmektedir. Kimi bayanlar bunu çok önemsemezken kimi bayanlar ise fevkalade önemseyebilmektedir. Meme kanseri ve göğüs estetiği bu yönüyle de incelendiği zaman, hem psikolojiye hem onkolojiye hem plastik ve rekonstruktif cerrahiye bağlanan bir konu ortaya çıkmaktadır.

Meme kanseri vakalarında, hastadan alınan dokunun yerine estetik cerrahi tarafından silikon dokular veya kullanılan materyalin cinsine göre değişebilecek, farklı bir doku ile dolgu yapılabilmektedir.

Göğüs estetiği dendiği zaman genellikle meme büyütme veya küçültme operasyonları akla gelmekteyse de Meme kanseri ve göğüs estetiği söz konusu olduğunda, göğüs estetiği, keyfi bir uygulamadan ziyade zorunlu bir ihtiyaç halini almaktadır. Meme kanserinde göğüs estetiği, meme kanserinin bayanlar üzerindeki travmatik etki durumunu azaltabilmek amacıyla ortaya çıkmış ve tıptaki yerini hızla kazanmıştır.

Meme estetiğinde kullanılan teknikler doğrultusunda yapılabilmekte olan operasyonlar, meme kanseri ve göğüs estetiği arasındaki ilişki açısından önemlidir. Bu anlamda, göğüs estetiği için yapılan cerrahi müdahalenin, aynı zamanda bir ameliyat olduğu akıldan çıkarılmamalı, bu ameliyatın da tüm estetik operasyonlarda olduğu gibi, kişinin kendi rızası ile yapıldığından emin olması sağlanmalıdır.

Meme Kanserinde Erken Teşhis

Meme Kanserinde erken teşhis için, ailesinde meme kanseri öyküsü olan bayanların mutlaka kontrol yaptırmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra bütün bayanlar haftalık kişisel meme muayenelerini yapmalıdırlar. Kırk yaşın üzerindeki bayanlarınsa 3 senede bir mamografi yaptırması gerekir. Meme kanserinin erken teşhis konulduğu zaman önlenebilen hastalıklardan biri olduğu unutulmamalıdır..

breast cancer and breast aesthetics

Breast Cancer and Breast Aesthetics

Cancers ranked number two in cause of death in the century we live. There can be many predisposing causes of the cancers. Predisposing is an expression used for the condition which is a base in the formation of a disease. Age, gender, lifestyle, genetics, region of residence are among the reasons which affects the cancer.

Breast cancer is the most common type of cancer among the women. The definitive solution of the cancer depends on the person. Early diagnosis is an important point for the cure of the cancer. The event which has to come to our minds when we talk about the cancer is quality of life, not the aesthetic. Even though breast cancer and breast aesthetics are interwoven with each other, when the subject is cancer, breast aesthetics should be in the second row.

Men and Breast Cancer

Although the first gender who comes to mind is female when we it is talked about breast cancer, it is not a type of cancer which is only for women. Breast cancer is also observed in men too. Breast cancer in men are known to be more lethal; the reason of this is, not the aggressiveness of the cancer, the reason is it is always too late for early diagnosis in men. Men thinks that they would not have a breast cancer, that is why they do now care about any mass in his chest that may arise. Another reason is, women who have a family member which is diagnosed with breast cancer frequently takes screening tests.

Breast cancer is one of the most important cancers which should be taken under the control. Closeness to the lymph nodes is very effective in this regard. The spreading of the cancer into the systemic circulation, increases the likelihood of metastasis to the body. Metastasis is the meaning of the retention of the cancer cells to other different organs through the bloodstream. Mass in breast cancer consists in the breast tissue and the detected breast masses must be taken from the breast. In very widespread cases, breast tissue can be taken out totally.

breast cancer and breast aesthetics 1024x767 Breast Cancer and Breast Aesthetics

Even though breast cancer and breast aesthetics are interwoven with each other, when the subject is cancer, breast aesthetics should be in the second row.

Surgical intervention in cancer

Surgery in cancer, is primarily intended to treat. The basic method to be applied in cancer is to remove the effected mass from the body through surgery. This topic is actually not so simple like this, because there are certain criterias and certain indications to apply for surgery. Plastic surgery has little bit more special place in breast surgeries. Breast cancer and breast aesthetics are conditions which must be addressed and evaluated from every single angle.

For a women, losing her breast, psychologically can be very traumatic. While some women do not care this a lot, for some of them, this may be extraordinary traumatic. When analyzing the breast cancer and breast aesthetics with this aspect, it creates a situation which is connected with the psychology, oncology, plastic and reconstructive surgery.

In cases of breast cancer, instead of tissue taken from the patient silicone tissue or another type of material which may vary according to the materials used can be replaced and filled with that different tecture by plastic surgery.

When it comes to breast aesthetics, people generally imagine breast enlargement or breast reduction, but when it case is breast cancer and breast aesthetics, breast aesthetics is becoming a necessity rather than an arbitrary application. Breast aesthetics in breast cancer, emerged and quickly gained its place in medicine to reduce the traumatic impact of breast cancer on women’s situation.

In accordance with the techniques used in breast surgery, operations which can be made are important for the relationship of the breast cancer and breast aesthetics. In this respect, you should not forget that the aesthetic surgery made for the breast is also an surgery, and this surgery should be done with the people’s consent as all the other aesthetic operations.

Early Diagnosis in Breast Cancer

To early diagnosis of breast cancer, the women who has a member in their family with history of breast cancer required to make controls. In addition to this, all women should do their weekly personal breast examination. Women over the age of forty, has to undergo a mammogram in every three years. When early diagnosed the breast cancer, it should not be forgetten that this disease can be prevented.

Plastik cerrahi sanıldığı gibi yalnızca meme büyütme, meme küçültme, silikon taktırma, karın gerdirme, yağ aldırma (liposuction) gibi magazinel boyutu yüksek bir cerrahi dalı değildir.

Plastik Cerrahi Nedir?

Plastik cerrahi sanıldığı gibi yalnızca meme büyütme, meme küçültme, silikon taktırma, karın gerdirme, yağ aldırma (liposuction) gibi magazinel boyutu yüksek bir cerrahi dalı değildir.  Tüm bu işlemler plastik cerrahinin iki büyük dalından birisi olan kozmetik (estetik) cerrahinin görev kapsamındadır. Ancak bu işlemler plastik cerrahinin tıbbî yükümlülüklerinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturur.

Peki o zaman gerçek plastik cerrahi nedir?  Aslında tam ismi “Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi “olan tıbbın değerli cerrahi dallarından birisidir. Rekonstrüktif Cerrahi “yeniden yapılandırma” anlamına gelir ve gerek Konjenital problemleri yani doğuştan gelen kusurları gerekse akkiz yani sonradan edinilmiş kusurları normal anatomik görünümüne dönüştürmek üzerine çalışan  cerrahi dalıdır.      Yaşanmış travmalar, yanıklar, farklı sağlık sorunları bunların hepsi akkiz sağlık problemleridir. Plastik cerrahi nedir? diye sorulduğunda cevap kuşkusuz tüm problemleri düzeltmeye uğraşan ve uzun bir eğitim sürecini kapsayan önemli bir cerrahi dalıdır şeklinde olacaktır.

Örneğin bir trafik kazası sonucu yüzü parçalanmış bir insanın tekrar sağlıklı normal bir görünüme ulaşmasını sağlamak için Başvurulacak olan dal plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi dalıdır. Minicik vidalarla uzun saatler boyunca bütün yüz kemiklerinin en ufak alanlarında dahi mümkün olan en az zararın kalması için uğraşan cerrahi dalı işte bu daldır. Veya bir iş kazası sonucu parmaklarını kaybetmiş bir hastanın yeniden ellerini sağlıklı bir şekilde oynatabilmesi için saatlerce çeşitli mikro cerrahi yöntemlerini kullanan cerrahi dalı bu daldır. Genetik birtakım bozukluklar sonucunda Embriyolojik dönemde tam olarak yapılandırılamaması sonucu yarık damak ve dudak ile doğan bebeklerin normal görünüm alabilmeleri için başvurulan branştır.

Toplumun pek çok kesiminde, plastik cerrahi nedir? Diye sorulduğunda göğüs büyütme yapan cerrahidir  şeklinde bir cevap alınmasının sebebi film veya müzik dünyasındaki pek çok insanın estetik operasyon geçirmesinden kaynaklanmaktadır.  Ancak görüldüğü gibi plastik cerrahi aslında çok hayati öneme sahip bir branştır.

what is plastic surgery Plastik Cerrahi Nedir?

Plastik cerrahi sanıldığı gibi yalnızca meme büyütme, meme küçültme, silikon taktırma, karın gerdirme, yağ aldırma (liposuction) gibi magazinel boyutu yüksek bir cerrahi dalı değildir.

Plastik Cerrahi ‘ye Yardımcı Branşlar

Tıbbın  her dalında olduğu gibi bu dalda da plastik cerrahi yalnız çalışmaz. Bir ameliyata girildiği zaman pek çok branş koordineli bir şekilde o operasyonun sona erdirilmesi için yoğun bir efor sarf eder. Tüm bu basamaklar sağlıklı bir şekilde işlediği zaman gerçek tıbbın gücü işte o noktada ortaya çıkar. Son dönem çalışmalarda mikrocerrahi hızlı bir yol kat etmektedir. Tıbbın en önemli ilkelerinden birisi olan ” Önce zarar verme.” ilkesi doğrultusunda ameliyat anındaki travmatik girişimleri minimalize edebilmek için mikrocerrahi ve robotik cerrahi çok ciddi bir hızla ilerlemektedir.  Ameliyat anında da yapılan her kesi hastanın iyileşme süresini uzatmaktadır. Bu sebeple mikrocerrahi plastik cerrahide de hızla yerini almaktadır.

Doğumsal anomaliler içerisinde pek çok kafatası kaynaklı anomali,çok sık rastlanan yarık damak dudak, parmak yapışıklıkları veya sayıca çok olması, çene bozuklukları, burun bozuklukları gibi daha pek çok anomali bulunmaktadır. Öncelikle uygulanabilecek en basit yöntemden başlanarak daha komplike yöntemlere doğru giden bir algoritma rehberliğinde ilerleyen önemli sayıda tedavi yöntemi vardır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda tekrar plastik cerrahi nedir? Diye  düşünülecek olursa yalnızca estetik cerrahi akla gelmeyecektir.

Bir diğer önemli tanım da reamputasyondur. Amputasyon bir uzvun fonksiyonunu kaybetmesi sonucu hekim kontrolünde kesilmesidir. Reamputasyon ise travma sonucu kopmuş bir organın yerine dikilmesidir.  Bu işlem çok ayrıntılı bir işlemdir. Çok küçük çaplardaki sinir ve damarların da devamlılığı sağlanmaya çalışılır. Uzun bir iyileşme dönemi ve fizik tedavi sonucunda eskisi kadar hızlı olmasa da büyük oranda düzelme sağlanabilmektedir. Bu yeniden dikim işlemi plastik cerrahinin  de görev alanına girmektedir.

Doku düzelmesi yapılırken Başvurulacak yöntemlerden birisi de kişinin kendisinden doku nakli yapılmasıdır. Organ nakillerinde de önemli olan bazı terimler vardır. Bu terminoloji tam olarak anlaşılmadan doku düzenlemelerinin anlaşılması mümkün değildir.

Aynı türler arasında yapılan nakillere homogreft, farklı türlerden alınan nakillerinde heteroegreft, kişinin kendisinden alınan nakillere otogreft(Autographt) denir. Ayrıca tek yumurta ikizlerinin genetik yapılanları aynı oldugu icin birbirlerinden doku nakli yapılabilmektedir. Bu greft aktarma yöntemi tüm plastik cerrahi dalları içinde çok kullanılan yöntemlerden birisidir

Plastik cerrahi nedir? Sorusu genel olarak bu şekilde açıklanabilir.  Estetik cerrahi plastik cerrahinin bir dalıdır ve pek çok anomali için başvurulacak yegane cerrahi yöntemidir. Dış görünümünden memnun olmayan bayanların isteklerinden ibaret olmadığı unutulmamalıdır.

Plastik cerrahi sanıldığı gibi yalnızca meme büyütme, meme küçültme, silikon taktırma, karın gerdirme, yağ aldırma (liposuction) gibi magazinel boyutu yüksek bir cerrahi dalı değildir.

What is The Plastic Surgery?

Plastic surgery is not only breast augmentation, breast reduction, breast implants, abdominoplasty orliposuction. All these operations are a part of cosmetic (aesthetics) surgery which is one of the two major branches of plastic surgery. However, these processes are just a small part of  plastic surgery’s medical liability.

So then what is the actual plastic surgery?

Actually, it’s full name is “Plastic and Reconstructive Surgery” and it is one of the valued surgical branch of medicine. Reconstructive Surgery means  “restructuring”  and it is a surgery branch that works on congenital problems and acquired defects to convert them into normal anatomic appearance.  Experienced trauma, burns, different health problems all of them are acquired health problems. When it is asked “What is plastic surgery?” undoubtedly the answer will be it is a surgery branch that is trying to fix all the problems and dealing with a long training process.

plastic surgery 300x216 What is The Plastic Surgery?

Plastic surgery is not only breast augmentation, breast reduction, breast implants, abdominoplasty orliposuction.

For instance, Plastic and Reconstructive Surgery is the branch  which will be applied to ensure that  a traffic accident victim’s fragmented face  look like a normal healthy person again. It ıs the surgery branch that  working with tiny screws for long hours even on the smallest part of all the facial bones to make it with the least possible damage. Also ıt uses various micro-surgical methods of surgical subspecialties to make sure that patient gets well with less possible damage. It is also the branch that is applied in order to receive their normal appearance  who has a genetic disorders in the embryological period like babies born with cleft lip and palate.

The reason why people think that plastic surgery is only about breast implants is because a lot of celebrities apply plastic surgery just to make their breasts bigger.. However, as seen  plastic surgery is actually a very vital branch.

As in all branches of medicine, in this branch of plastic surgery doesn’t work alone as well. When started in an operation many branches coordinated in a way for termination of the operation in an intensive effort. When all of these steps work in a healthy way  at that point reveals the power of medicine. In recent works microsurgery gains ground in a quick way. In accordance with one of the most important principles of medicine, “First do no harm.” in the process of surgery in order to minimize the traumatic attempts, microsurgery and robotic surgery is rapidly evolving very seriously. For this reason, microsurgery takes place rapidly in plastic surgery as well.

Among the congenital anomalies which are originating from skull defects such as, cleft lip and palate, sydactyl, or the large number of jew and nose defects. First, starting from the simplest method can be applied more complicated methods guided toward progressive algorithm has significant therapeutic procedures available.In the lights of these informations when it is asked “what is plastic surgery” not only aesthetic surgery would come to mind.

what is plastic surgery What is The Plastic Surgery?

Another important definition is the reamputation. Amputation is cutting a part of body which is lost its function, under the control of doctor. Reamputasion is sewing the organ which is broken as a result of a the trauma. This process is very elaborative. Also it is tried to ensure continuity of very small diameter of the nerves and blood. Thanks to the long period of recovery and physical therapy  maybe not as fast as former situation  but again it can be greatly improved. This re-planting process, the task is in the field of plastic surgery as well.

During recovery of  tissue, one of the methods to be applied  is the transplantation of tissue from person himself. There are some important terms of organ transplantation. Without the exact understanding of this terminology it is not possible to comprehend the tissue recovery.

Transplantations which are done to the same type of transplant is called allograft, taken from different types of transport is called heteroegreft, to transport oneself from the is called autograft. Additionally, because of the fact that  identical twins have the same genetical structure, tissue transplantation can be performed from each other. This graft transfer method is one of the most used methods  in all branches of plastic surgery.

To sum up, aesthetics surgery is a branch of plastic surgery and it is the only way to  recovery of  many anomalies. It shouldn’t be forgotten that it doesn’t just consist of  women who are not satisfied with their external appearance.