Plastik cerrahi sanıldığı gibi yalnızca meme büyütme, meme küçültme, silikon taktırma, karın gerdirme, yağ aldırma (liposuction) gibi magazinel boyutu yüksek bir cerrahi dalı değildir.

Plastik Cerrahi Nedir?

Plastik cerrahi sanıldığı gibi yalnızca meme büyütme, meme küçültme, silikon taktırma, karın gerdirme, yağ aldırma (liposuction) gibi magazinel boyutu yüksek bir cerrahi dalı değildir.  Tüm bu işlemler plastik cerrahinin iki büyük dalından birisi olan kozmetik (estetik) cerrahinin görev kapsamındadır. Ancak bu işlemler plastik cerrahinin tıbbî yükümlülüklerinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturur.

Peki o zaman gerçek plastik cerrahi nedir?  Aslında tam ismi “Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi “olan tıbbın değerli cerrahi dallarından birisidir. Rekonstrüktif Cerrahi “yeniden yapılandırma” anlamına gelir ve gerek Konjenital problemleri yani doğuştan gelen kusurları gerekse akkiz yani sonradan edinilmiş kusurları normal anatomik görünümüne dönüştürmek üzerine çalışan  cerrahi dalıdır.      Yaşanmış travmalar, yanıklar, farklı sağlık sorunları bunların hepsi akkiz sağlık problemleridir. Plastik cerrahi nedir? diye sorulduğunda cevap kuşkusuz tüm problemleri düzeltmeye uğraşan ve uzun bir eğitim sürecini kapsayan önemli bir cerrahi dalıdır şeklinde olacaktır.

Örneğin bir trafik kazası sonucu yüzü parçalanmış bir insanın tekrar sağlıklı normal bir görünüme ulaşmasını sağlamak için Başvurulacak olan dal plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi dalıdır. Minicik vidalarla uzun saatler boyunca bütün yüz kemiklerinin en ufak alanlarında dahi mümkün olan en az zararın kalması için uğraşan cerrahi dalı işte bu daldır. Veya bir iş kazası sonucu parmaklarını kaybetmiş bir hastanın yeniden ellerini sağlıklı bir şekilde oynatabilmesi için saatlerce çeşitli mikro cerrahi yöntemlerini kullanan cerrahi dalı bu daldır. Genetik birtakım bozukluklar sonucunda Embriyolojik dönemde tam olarak yapılandırılamaması sonucu yarık damak ve dudak ile doğan bebeklerin normal görünüm alabilmeleri için başvurulan branştır.

Toplumun pek çok kesiminde, plastik cerrahi nedir? Diye sorulduğunda göğüs büyütme yapan cerrahidir  şeklinde bir cevap alınmasının sebebi film veya müzik dünyasındaki pek çok insanın estetik operasyon geçirmesinden kaynaklanmaktadır.  Ancak görüldüğü gibi plastik cerrahi aslında çok hayati öneme sahip bir branştır.

what is plastic surgery Plastik Cerrahi Nedir?

Plastik cerrahi sanıldığı gibi yalnızca meme büyütme, meme küçültme, silikon taktırma, karın gerdirme, yağ aldırma (liposuction) gibi magazinel boyutu yüksek bir cerrahi dalı değildir.

Plastik Cerrahi ‘ye Yardımcı Branşlar

Tıbbın  her dalında olduğu gibi bu dalda da plastik cerrahi yalnız çalışmaz. Bir ameliyata girildiği zaman pek çok branş koordineli bir şekilde o operasyonun sona erdirilmesi için yoğun bir efor sarf eder. Tüm bu basamaklar sağlıklı bir şekilde işlediği zaman gerçek tıbbın gücü işte o noktada ortaya çıkar. Son dönem çalışmalarda mikrocerrahi hızlı bir yol kat etmektedir. Tıbbın en önemli ilkelerinden birisi olan ” Önce zarar verme.” ilkesi doğrultusunda ameliyat anındaki travmatik girişimleri minimalize edebilmek için mikrocerrahi ve robotik cerrahi çok ciddi bir hızla ilerlemektedir.  Ameliyat anında da yapılan her kesi hastanın iyileşme süresini uzatmaktadır. Bu sebeple mikrocerrahi plastik cerrahide de hızla yerini almaktadır.

Doğumsal anomaliler içerisinde pek çok kafatası kaynaklı anomali,çok sık rastlanan yarık damak dudak, parmak yapışıklıkları veya sayıca çok olması, çene bozuklukları, burun bozuklukları gibi daha pek çok anomali bulunmaktadır. Öncelikle uygulanabilecek en basit yöntemden başlanarak daha komplike yöntemlere doğru giden bir algoritma rehberliğinde ilerleyen önemli sayıda tedavi yöntemi vardır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda tekrar plastik cerrahi nedir? Diye  düşünülecek olursa yalnızca estetik cerrahi akla gelmeyecektir.

Bir diğer önemli tanım da reamputasyondur. Amputasyon bir uzvun fonksiyonunu kaybetmesi sonucu hekim kontrolünde kesilmesidir. Reamputasyon ise travma sonucu kopmuş bir organın yerine dikilmesidir.  Bu işlem çok ayrıntılı bir işlemdir. Çok küçük çaplardaki sinir ve damarların da devamlılığı sağlanmaya çalışılır. Uzun bir iyileşme dönemi ve fizik tedavi sonucunda eskisi kadar hızlı olmasa da büyük oranda düzelme sağlanabilmektedir. Bu yeniden dikim işlemi plastik cerrahinin  de görev alanına girmektedir.

Doku düzelmesi yapılırken Başvurulacak yöntemlerden birisi de kişinin kendisinden doku nakli yapılmasıdır. Organ nakillerinde de önemli olan bazı terimler vardır. Bu terminoloji tam olarak anlaşılmadan doku düzenlemelerinin anlaşılması mümkün değildir.

Aynı türler arasında yapılan nakillere homogreft, farklı türlerden alınan nakillerinde heteroegreft, kişinin kendisinden alınan nakillere otogreft(Autographt) denir. Ayrıca tek yumurta ikizlerinin genetik yapılanları aynı oldugu icin birbirlerinden doku nakli yapılabilmektedir. Bu greft aktarma yöntemi tüm plastik cerrahi dalları içinde çok kullanılan yöntemlerden birisidir

Plastik cerrahi nedir? Sorusu genel olarak bu şekilde açıklanabilir.  Estetik cerrahi plastik cerrahinin bir dalıdır ve pek çok anomali için başvurulacak yegane cerrahi yöntemidir. Dış görünümünden memnun olmayan bayanların isteklerinden ibaret olmadığı unutulmamalıdır.

Plastik cerrahi sanıldığı gibi yalnızca meme büyütme, meme küçültme, silikon taktırma, karın gerdirme, yağ aldırma (liposuction) gibi magazinel boyutu yüksek bir cerrahi dalı değildir.

What is The Plastic Surgery?

Plastic surgery is not only breast augmentation, breast reduction, breast implants, abdominoplasty orliposuction. All these operations are a part of cosmetic (aesthetics) surgery which is one of the two major branches of plastic surgery. However, these processes are just a small part of  plastic surgery’s medical liability.

So then what is the actual plastic surgery?

Actually, it’s full name is “Plastic and Reconstructive Surgery” and it is one of the valued surgical branch of medicine. Reconstructive Surgery means  “restructuring”  and it is a surgery branch that works on congenital problems and acquired defects to convert them into normal anatomic appearance.  Experienced trauma, burns, different health problems all of them are acquired health problems. When it is asked “What is plastic surgery?” undoubtedly the answer will be it is a surgery branch that is trying to fix all the problems and dealing with a long training process.

plastic surgery 300x216 What is The Plastic Surgery?

Plastic surgery is not only breast augmentation, breast reduction, breast implants, abdominoplasty orliposuction.

For instance, Plastic and Reconstructive Surgery is the branch  which will be applied to ensure that  a traffic accident victim’s fragmented face  look like a normal healthy person again. It ıs the surgery branch that  working with tiny screws for long hours even on the smallest part of all the facial bones to make it with the least possible damage. Also ıt uses various micro-surgical methods of surgical subspecialties to make sure that patient gets well with less possible damage. It is also the branch that is applied in order to receive their normal appearance  who has a genetic disorders in the embryological period like babies born with cleft lip and palate.

The reason why people think that plastic surgery is only about breast implants is because a lot of celebrities apply plastic surgery just to make their breasts bigger.. However, as seen  plastic surgery is actually a very vital branch.

As in all branches of medicine, in this branch of plastic surgery doesn’t work alone as well. When started in an operation many branches coordinated in a way for termination of the operation in an intensive effort. When all of these steps work in a healthy way  at that point reveals the power of medicine. In recent works microsurgery gains ground in a quick way. In accordance with one of the most important principles of medicine, “First do no harm.” in the process of surgery in order to minimize the traumatic attempts, microsurgery and robotic surgery is rapidly evolving very seriously. For this reason, microsurgery takes place rapidly in plastic surgery as well.

Among the congenital anomalies which are originating from skull defects such as, cleft lip and palate, sydactyl, or the large number of jew and nose defects. First, starting from the simplest method can be applied more complicated methods guided toward progressive algorithm has significant therapeutic procedures available.In the lights of these informations when it is asked “what is plastic surgery” not only aesthetic surgery would come to mind.

what is plastic surgery What is The Plastic Surgery?

Another important definition is the reamputation. Amputation is cutting a part of body which is lost its function, under the control of doctor. Reamputasion is sewing the organ which is broken as a result of a the trauma. This process is very elaborative. Also it is tried to ensure continuity of very small diameter of the nerves and blood. Thanks to the long period of recovery and physical therapy  maybe not as fast as former situation  but again it can be greatly improved. This re-planting process, the task is in the field of plastic surgery as well.

During recovery of  tissue, one of the methods to be applied  is the transplantation of tissue from person himself. There are some important terms of organ transplantation. Without the exact understanding of this terminology it is not possible to comprehend the tissue recovery.

Transplantations which are done to the same type of transplant is called allograft, taken from different types of transport is called heteroegreft, to transport oneself from the is called autograft. Additionally, because of the fact that  identical twins have the same genetical structure, tissue transplantation can be performed from each other. This graft transfer method is one of the most used methods  in all branches of plastic surgery.

To sum up, aesthetics surgery is a branch of plastic surgery and it is the only way to  recovery of  many anomalies. It shouldn’t be forgotten that it doesn’t just consist of  women who are not satisfied with their external appearance.