breast cancer and breast aesthetics

Meme Kanseri ve Göğüs Estetiği

İçinde yaşadığımız yüzyılın ölüm sebepleri arasında ikinci sırada kanserler gelmektedir. Kanserlerin pek çok predispozan sebebi olabilmektedir. Predispozan, bir hastalığın oluşumunda temel oluşturabilecek durumlar için kullanılan bir ifadedir. Yaş,cinsiyet, yaşam şekli, genetik, yaşanılan bölge kanseri etkileyen sebepler arasındadır.

Kadınlar arasında en çok görülen kanser türü meme kanseridir. Kanserin kesin çözümü ise kişiye bağlıdır. Erken teşhis kanserden dönüş aşamasındaki en önemli noktadır. Kanser denilince akla ilk gelmesi gereken olay estetik değil yaşam kalitesi olmalıdır. Meme kanseri ve göğüs estetiği birbiriyle çok iç içe olsa bile söz konusu olan Kanser olduğunda Göğüs Estetiği ikinci sırada kalmaktadır.

Erkekler ve Meme Kanseri

Meme kanseri deyince akla ilk gelen cinsiyet kadın olmasına rağmen meme kanseri yalnızca kadınlara özgü bir kanser türü değildir. Meme kanseri erkeklerde de gözlenir. Erkeklerdeki meme kanserlerinin daha ölümcül olduğu bilinmektedir; bunun sebebi ise kanserin saldırganlığı değil tamamıyla erkeklerde erken teşhis için geç kalınmasıdır. Erkekler kendisinde meme kanseri olmayacağını düşünerek göğsünde çıkabilecek herhangi bir kitleyi önemsemezler. Bir diğer sebep ise ailesinde meme kanserine yakalanan bireyler bulunan kadınların sık sık tarama testlerinden geçmesidir.

Meme kanseri kontrol altına alınması gereken en önemli kanserlerden birisidir. Lenf bezlerine yakınlığı bu konuda çok etkilidir. Kanserin sistemik dolaşıma yayılması vücuda metastaz yapma olasılığını artırır. Metastaz, kanser hücrelerinin kan yoluyla farklı bir organı tutmasına denir. Meme kanserinde kitle meme dokusunda oluşmaktadır ve saptanan kitlelerin memeden alınması gerekir. Çok yaygınlaşmış durumlarda meme dokusu tamamen de çıkartılabilmektedir.

meme kanseri ve göğüs estetiği

Meme kanseri ve göğüs estetiği birbiriyle çok iç içe olsa bile söz konusu olan Kanser olduğunda Göğüs Estetiği ikinci sırada kalmaktadır.

Kanserde Cerrahi Müdahale

Kanserde cerrahi müdahale, öncelikle tedavi etmeye yöneliktir. Kanserlerde başvurulacak temel yöntem, cerrahi operasyonlar vasıtasıyla kitlenin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Bu konu aslında bu kadar basit değildir, çünkü ameliyata başvurmak için de belli kriterler, belli endikasyonlar vardır. Estetik ameliyat ise meme ameliyatları içinde biraz daha özel bir yere sahiptir. Meme kanseri ve göğüs estetiği her açıdan ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir durumdur.

Bir bayan için göğsünün alınması psikolojik açıdan çok travmatik olabilmektedir. Kimi bayanlar bunu çok önemsemezken kimi bayanlar ise fevkalade önemseyebilmektedir. Meme kanseri ve göğüs estetiği bu yönüyle de incelendiği zaman, hem psikolojiye hem onkolojiye hem plastik ve rekonstruktif cerrahiye bağlanan bir konu ortaya çıkmaktadır.

Meme kanseri vakalarında, hastadan alınan dokunun yerine estetik cerrahi tarafından silikon dokular veya kullanılan materyalin cinsine göre değişebilecek, farklı bir doku ile dolgu yapılabilmektedir.

Göğüs estetiği dendiği zaman genellikle meme büyütme veya küçültme operasyonları akla gelmekteyse de Meme kanseri ve göğüs estetiği söz konusu olduğunda, göğüs estetiği, keyfi bir uygulamadan ziyade zorunlu bir ihtiyaç halini almaktadır. Meme kanserinde göğüs estetiği, meme kanserinin bayanlar üzerindeki travmatik etki durumunu azaltabilmek amacıyla ortaya çıkmış ve tıptaki yerini hızla kazanmıştır.

Meme estetiğinde kullanılan teknikler doğrultusunda yapılabilmekte olan operasyonlar, meme kanseri ve göğüs estetiği arasındaki ilişki açısından önemlidir. Bu anlamda, göğüs estetiği için yapılan cerrahi müdahalenin, aynı zamanda bir ameliyat olduğu akıldan çıkarılmamalı, bu ameliyatın da tüm estetik operasyonlarda olduğu gibi, kişinin kendi rızası ile yapıldığından emin olması sağlanmalıdır.

Meme Kanserinde Erken Teşhis

Meme Kanserinde erken teşhis için, ailesinde meme kanseri öyküsü olan bayanların mutlaka kontrol yaptırmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra bütün bayanlar haftalık kişisel meme muayenelerini yapmalıdırlar. Kırk yaşın üzerindeki bayanlarınsa 3 senede bir mamografi yaptırması gerekir. Meme kanserinin erken teşhis konulduğu zaman önlenebilen hastalıklardan biri olduğu unutulmamalıdır..

Plastik cerrahi sanıldığı gibi yalnızca meme büyütme, meme küçültme, silikon taktırma, karın gerdirme, yağ aldırma (liposuction) gibi magazinel boyutu yüksek bir cerrahi dalı değildir.

Plastik Cerrahi Nedir?

Plastik cerrahi sanıldığı gibi yalnızca meme büyütme, meme küçültme, silikon taktırma, karın gerdirme, yağ aldırma (liposuction) gibi magazinel boyutu yüksek bir cerrahi dalı değildir.  Tüm bu işlemler plastik cerrahinin iki büyük dalından birisi olan kozmetik (estetik) cerrahinin görev kapsamındadır. Ancak bu işlemler plastik cerrahinin tıbbî yükümlülüklerinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturur.

Peki o zaman gerçek plastik cerrahi nedir?  Aslında tam ismi “Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi “olan tıbbın değerli cerrahi dallarından birisidir. Rekonstrüktif Cerrahi “yeniden yapılandırma” anlamına gelir ve gerek Konjenital problemleri yani doğuştan gelen kusurları gerekse akkiz yani sonradan edinilmiş kusurları normal anatomik görünümüne dönüştürmek üzerine çalışan  cerrahi dalıdır.      Yaşanmış travmalar, yanıklar, farklı sağlık sorunları bunların hepsi akkiz sağlık problemleridir. Plastik cerrahi nedir? diye sorulduğunda cevap kuşkusuz tüm problemleri düzeltmeye uğraşan ve uzun bir eğitim sürecini kapsayan önemli bir cerrahi dalıdır şeklinde olacaktır.

Örneğin bir trafik kazası sonucu yüzü parçalanmış bir insanın tekrar sağlıklı normal bir görünüme ulaşmasını sağlamak için Başvurulacak olan dal plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi dalıdır. Minicik vidalarla uzun saatler boyunca bütün yüz kemiklerinin en ufak alanlarında dahi mümkün olan en az zararın kalması için uğraşan cerrahi dalı işte bu daldır. Veya bir iş kazası sonucu parmaklarını kaybetmiş bir hastanın yeniden ellerini sağlıklı bir şekilde oynatabilmesi için saatlerce çeşitli mikro cerrahi yöntemlerini kullanan cerrahi dalı bu daldır. Genetik birtakım bozukluklar sonucunda Embriyolojik dönemde tam olarak yapılandırılamaması sonucu yarık damak ve dudak ile doğan bebeklerin normal görünüm alabilmeleri için başvurulan branştır.

Toplumun pek çok kesiminde, plastik cerrahi nedir? Diye sorulduğunda göğüs büyütme yapan cerrahidir  şeklinde bir cevap alınmasının sebebi film veya müzik dünyasındaki pek çok insanın estetik operasyon geçirmesinden kaynaklanmaktadır.  Ancak görüldüğü gibi plastik cerrahi aslında çok hayati öneme sahip bir branştır.

Plastik cerrahi sanıldığı gibi yalnızca meme büyütme, meme küçültme, silikon taktırma, karın gerdirme, yağ aldırma (liposuction) gibi magazinel boyutu yüksek bir cerrahi dalı değildir.

Plastik cerrahi sanıldığı gibi yalnızca meme büyütme, meme küçültme, silikon taktırma, karın gerdirme, yağ aldırma (liposuction) gibi magazinel boyutu yüksek bir cerrahi dalı değildir.

Plastik Cerrahi ‘ye Yardımcı Branşlar

Tıbbın  her dalında olduğu gibi bu dalda da plastik cerrahi yalnız çalışmaz. Bir ameliyata girildiği zaman pek çok branş koordineli bir şekilde o operasyonun sona erdirilmesi için yoğun bir efor sarf eder. Tüm bu basamaklar sağlıklı bir şekilde işlediği zaman gerçek tıbbın gücü işte o noktada ortaya çıkar. Son dönem çalışmalarda mikrocerrahi hızlı bir yol kat etmektedir. Tıbbın en önemli ilkelerinden birisi olan ” Önce zarar verme.” ilkesi doğrultusunda ameliyat anındaki travmatik girişimleri minimalize edebilmek için mikrocerrahi ve robotik cerrahi çok ciddi bir hızla ilerlemektedir.  Ameliyat anında da yapılan her kesi hastanın iyileşme süresini uzatmaktadır. Bu sebeple mikrocerrahi plastik cerrahide de hızla yerini almaktadır.

Doğumsal anomaliler içerisinde pek çok kafatası kaynaklı anomali,çok sık rastlanan yarık damak dudak, parmak yapışıklıkları veya sayıca çok olması, çene bozuklukları, burun bozuklukları gibi daha pek çok anomali bulunmaktadır. Öncelikle uygulanabilecek en basit yöntemden başlanarak daha komplike yöntemlere doğru giden bir algoritma rehberliğinde ilerleyen önemli sayıda tedavi yöntemi vardır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda tekrar plastik cerrahi nedir? Diye  düşünülecek olursa yalnızca estetik cerrahi akla gelmeyecektir.

Bir diğer önemli tanım da reamputasyondur. Amputasyon bir uzvun fonksiyonunu kaybetmesi sonucu hekim kontrolünde kesilmesidir. Reamputasyon ise travma sonucu kopmuş bir organın yerine dikilmesidir.  Bu işlem çok ayrıntılı bir işlemdir. Çok küçük çaplardaki sinir ve damarların da devamlılığı sağlanmaya çalışılır. Uzun bir iyileşme dönemi ve fizik tedavi sonucunda eskisi kadar hızlı olmasa da büyük oranda düzelme sağlanabilmektedir. Bu yeniden dikim işlemi plastik cerrahinin  de görev alanına girmektedir.

Doku düzelmesi yapılırken Başvurulacak yöntemlerden birisi de kişinin kendisinden doku nakli yapılmasıdır. Organ nakillerinde de önemli olan bazı terimler vardır. Bu terminoloji tam olarak anlaşılmadan doku düzenlemelerinin anlaşılması mümkün değildir.

Aynı türler arasında yapılan nakillere homogreft, farklı türlerden alınan nakillerinde heteroegreft, kişinin kendisinden alınan nakillere otogreft(Autographt) denir. Ayrıca tek yumurta ikizlerinin genetik yapılanları aynı oldugu icin birbirlerinden doku nakli yapılabilmektedir. Bu greft aktarma yöntemi tüm plastik cerrahi dalları içinde çok kullanılan yöntemlerden birisidir

Plastik cerrahi nedir? Sorusu genel olarak bu şekilde açıklanabilir.  Estetik cerrahi plastik cerrahinin bir dalıdır ve pek çok anomali için başvurulacak yegane cerrahi yöntemidir. Dış görünümünden memnun olmayan bayanların isteklerinden ibaret olmadığı unutulmamalıdır.